Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

LỄ QUÁN ÂM PHẬT LỒI - TRAI ĐÀN CẦU SIÊU BẠT ĐỘ 19/6 QUÝ TỴ

CHÙA PHƯỚC SA - LỄ HÔI QUÁN ÂM PHẬT LỒI 19/06 QUÝ TỴ.
                                 - TRAI ĐÀN CHẨN TẾ BẠT ĐỘ ÂM LINH CÔ HỒN
Cứ hàng năm vào ngày 19/6 lễ vía đức Bồ tát quan thế âm, chùa Phước Sa lại long trọng tổ chức Lễ Hội Phật lồi và cung nghinh Bảo tượng cổ Phật hiển linh  lồi lên từ giồng cát năm 1919 nhờ duyên khởi ấy mà chùa Phước Sa mới xây dựng cho đến ngày nay. 
Thầy trụ trì chùa Phước Sa đời thứ 4- TT. THÍCH ĐỒNG TÍN thể theo thông lệ cứ 4 năm 1 lần tổ chức Trai đàn cầu siêu bạt độ chư hương linh tử nạn, trầm nịch, cùng cầu nguyện quốc thái dân an chúng sanh an lạc.
- Ngày 18/06 ÂL : Cung nghinh chư tôn đức quang lâm đạo tràng 
                            - Niêm hương khai đàn.
                           - Lễ cung nginh Thủy - Lục
                           - An linh đăng tòa, tiến linh bạt độ
- Ngày 19/06 : Thỉnh tượng Cổ Phật lồi đăng tòa Lộ thiên trên đỉnh núi.
                       Nghi cúng vía Đức Quán Thế Âm.
                       Trai Tăng cúng dường.
                       Đăng đàn chẩn tế.
Mặc dù trong mùa an cư kiết hạ, nhưng với sự tha thiết ngưỡng vọng của toàn thể bà con bổn đạo Phật tử chùa Phước Sa, quý ngài cũng hoan hỷ chứng đàn hộ niệm. Hơn 25 vị Chư Tăng cùng hàng ngàn Phật tử khắp nơi tề tựu về dâng hương tham lễ.