Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

CHÙM ẢNH XÂY DỰNG ĐẠI BI ĐƯỜNG - THÁP CHUÔNG

CHÙM ẢNH XÂY DỰNG ĐẠI BI ĐƯỜNG - THÁP CHUÔNG
Những hình ảnh mới về xây dựng Tháp đại phạm chung - Đại Bi Đường

NIÊM HƯƠNG SÁI TỊNH XUÓNG MÓNG ĐẠI BI ĐƯỜNG TRÊN ĐẤT CHÙA BÀ.

VẬN CHUYỂN VẬT TƯ

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ - GĐPT CÚNG DƯỜNG
ĐỐC CÔNG GIÁM SÁT - THIỀN SƯ


TRỘN HỒ BÊ TÔNG...


CHUẨN BỊ ĐỔ MÊ - KÊU GỌI BÀ CON VÂN TẬP.


MÊ SẢNH ĐẠI BI ĐƯỜNG HOÀN THÀNH.

GIẢI LAO ĐIỂM TÂM DƯỚI TÀN CÂY PHƯỢNG VĨ...

QUÝ CÔ TƯƠM TẤT LO TOAN...